Airframe & PROPULSION

Mourya Bhatt

Yashas E

Pratham P

Paviralla Ritin

Yashaswini M

AVIATION ELECTRONICS & Navigation

Abhishek R

Abhinav V S

Shreya Chakravarthy

Imagery and software

Saathvik Vasishta

Abhinava Teja R A 

Pranjal Shrivastava

Nihal Jahagirdar

Business Development

Giridhar Elachitaya

Avanish Rao BS

Safiya Khalid